Yesteryears — Brixton Film Lightroom Presets

Yesteryears — Brixton Film Lightroom Presets

Yesteryears — Brixton Film Lightroom Presets
Yesteryears — Brixton Film Lightroom Presets

This analog & vintage collection recreates classic film of yesteryears through cross-processing, mid to heavy hazing & grain, deepened contrasts, & other changes necessary to get the classic look of film while shooting digital. This collection comes with 33 analog & vintage presets, along with the Brixton tool & brush collection, which includes 8 layer presets62 tool presets33 local adjustment brushes.  

About this collection:

  • 33 film presets
  • The Brixton Film Tool Kit (included with all Brixton Film collections): 8 layer presets + 62 tool presets 
  • The Brixton Brush Kit (included with all Brixton Film collections): 33 local adjustment brushes (LR 5, 6, & Classic CC only)
  • Compatible with Lightroom 5, 6, CC, Classic CC, & the mobile app*; Photoshop CS 6 & CC
  • Choose from XMP, LRT, or DNG presets. *DNG presets do not include tool or layer presets. 
  • Works on RAW & JPEG images
  • Instant download

Google Driver   ||   MegaNZ

Password Unzip: khosinhvien.com

*** Mọi người chịu khó click link quảng cáo hoặc Donate để khosinhvien.com có kinh phí duy trì : Tại đây , rất cảm ơn các bạn.

Hướng dẫn getlink tại kho Sinh Viên  tại đây hoặc xem hình ảnh mịnh họa dưới

Nguồn Kho Sinh Viên - Tất cả dữ liệu chia sẽ hoàn toàn miễn phí