YANTASTIC CLASSIC LIGHTROOM PRESETS

YANTASTIC CLASSIC LIGHTROOM PRESETS

YANTASTIC CLASSIC LIGHTROOM PRESETS
YANTASTIC CLASSIC LIGHTROOM PRESETS
  • atible with Mobile + Desktop
  • Instant Download via Email link
  • One-time-purchase. Unlimited use.
  • Secure checkout. Supported by PayPal and Stripe
  • Prices are in USD$

You’ll Receive

  • 12 Lightroom Presets for Mobile (iPhone & Android)
  • 12 Lightroom Presets for Lightroom CC & Classic (Mac & Windows)
  • Easy-to-follow Visual installation guide
  • Ideal for Landscape & Travel photos
  • BONUS: 22 Exclusive wallpapers for your phone by @yantastic

Google Driver   |   Mshare ( Tốc độ cao )

Pass giải nén: khosinhvien.com

*** Mọi người chịu khó click link quảng cáo hoặc Donate để khosinhvien.com có kinh phí duy trì : Tại đây , rất cảm ơn các bạn.

Hướng dẫn getlink tại kho Sinh Viên  tại đây hoặc xem hình ảnh mịnh họa dưới

Nguồn Kho Sinh Viên - Tất cả dữ liệu chia sẽ hoàn toàn miễn phí