Xử lý lỗi “The installation cannot continue as the installer file may be damaged. Download the installer file again“

Xử lý lỗi “The installation cannot continue as the installer file may be damaged. Download the installer file again“

Xử lý lỗi “The installation cannot continue as the installer file may be damaged.  Download the installer file again“
Xử lý lỗi “The installation cannot continue as the installer file may be damaged.  Download the installer file again“

Lỗi này có người bị người không, ai bị thì làm theo hướng dẫn sau nha

Mở file DMG (File cài) sau đó Click chuột phải vào file Install chọn Show Package Content

Vào Contents MacOS.

Chạy file Install, cửa sổ cài đặt sẽ hiện ra. Bạn ngắt mạng và cài như bình thường nha.