wpForo + Addons Pack

wpForo + Addons Pack

wpForo + Addons Pack
wpForo + Addons Pack

Next Generation of WordPress Forum Softwares. Everything you need to run an efficient and professional community. Add-Ons: wpForo Advanced Attachments v1.3.3 | wpForo Embeds v1.3.5 | wpForo Emoticons v1.0.2 | wpForo myCRED Integration v1.0.7 | wpForo Polls v1.0.3 | wpForo Private Messages v1.2.2

Google Driver   |  |   MegaNZ

WPFORO V1.7.1

Google Driver   |  |   MegaNZ

Password Unzip: khosinhvien.com

Hướng dẫn getlink tại kho Sinh Viên  tại đây hoặc xem hình ảnh mịnh họa dưới

Nguồn Kho Sinh Viên - Tất cả dữ liệu chia sẽ hoàn toàn miễn phí