WP Admin Pages PRO

WP Admin Pages PRO

WP Admin Pages PRO

Create custom Admin Pages using your favorite Page Builder! With WP Admin Pages PRO you can create Admin Pages for your clients using your page builder of choice, like Beaver Builder, Elementor, Brizy, Oxygen, and more to come!

WP Admin Pages PRO v1.8.0

Google Driver  |  MegaNZ ZippysharePrefiles | NitroFlare | Rapigator | Katfile

WP Admin Pages PRO v1.8.1

Google Driver  |  MegaNZ

Password Unzip: khosinhvien.com

Hướng dẫn getlink tại kho Sinh Viên  tại đây hoặc xem hình ảnh mịnh họa dưới

Nguồn Kho Sinh Viên - Tất cả dữ liệu chia sẽ hoàn toàn miễn phí