WooCommerce Multiple Customer Addresses

WooCommerce Multiple Customer Addresses

WooCommerce Multiple Customer Addresses

The WooCommerce Multiple Customer Addresses (WCMCA) allows your registered customers to associate multiple addresses to their profile and optionally different products address on Checkout page!

NoteThe plugin, like WordPress, requires a minimum 5.5 PHP version.

LIVE DEMO

https://www.codecanyon.eu/wcmca/wp-admin
user: demo
pass: demo

user: demo2
pass: demo

Google Driver   |  |   MegaNZ

Password Unzip: khosinhvien.com

Hướng dẫn getlink tại kho Sinh Viên  tại đây hoặc xem hình ảnh mịnh họa dưới

Nguồn Kho Sinh Viên - Tất cả dữ liệu chia sẽ hoàn toàn miễn phí