Woo Gift : Advanced Woocommerce Gift Plugin

Woo Gift : Advanced Woocommerce Gift Plugin

Woo Gift : Advanced Woocommerce Gift Plugin
Woo Gift : Advanced Woocommerce Gift Plugin

Key Features

 • Clean Design
 • Support for variable products.
 • Responsive Layout
 • Multi Language Support
 • Principle
  • This plugin adds gifts into the carts of your customers, following rules you define in back-office.
  • Show free gift selection box on the shopping cart
  • Show free gift on the product page
  • New page with list of gift rules
 • Flexible Gifting Rules
  • Buy X Get Y Free
  • Buy 3 Items Get Y Free
  • Free Gift with Category
  • Free gift category for sepcial users
  • Free gift category for sepcial Roles
  • Spend $500, Get Free Gift
 • Let your Customers Decide Customers can choose a Free Gift if they meet your conditions
 • Popup features Popup for new customers with ability to show gifts.
 • Customer Benefits
  • Customers Love Free Gifts
   • Customers can choose free gift when rule is matched
  • Examples of Rules
   • Reward free gift for Buy X Get Y
   • Reward free gift for Buy 3 items, Get 1 Free
 • And More ….

Google Driver   |  |   MegaNZ

Password Unzip: khosinhvien.com

*** Mọi người chịu khó click link quảng cáo hoặc Donate để khosinhvien.com có kinh phí duy trì : Tại đây , rất cảm ơn các bạn.

Hướng dẫn getlink tại kho Sinh Viên  tại đây hoặc xem hình ảnh mịnh họa dưới

Nguồn Kho Sinh Viên - Tất cả dữ liệu chia sẽ hoàn toàn miễn phí