Women Fitness Kit Mock-up

Women Fitness Kit Mock-up

Women Fitness Kit Mock-up
Women Fitness Kit Mock-up

Women Fitness Kit is a ser of 6 different pieces of sportswear for women.

Each garment can be found in two different views (front and back). You can combine them and personalize them very easily using smart object layers and change the color of the seams.

All garments are isolated with a transparent background so that they can be easily integrated into any background.

The PSD files is at high resolution and well-organized in layers.

Women Fitness Kit is created in Adobe Photoshop CC2017.

Google Driver   |   Fshare ( Tốc độ cao )   |   MegaNZ

Password Unzip: khosinhvien.com

*** Mọi người chịu khó click link quảng cáo hoặc Donate để khosinhvien.com có kinh phí duy trì : Tại đây , rất cảm ơn các bạn.

Hướng dẫn getlink tại kho Sinh Viên  tại đây hoặc xem hình ảnh mịnh họa dưới

Nguồn Kho Sinh Viên - Tất cả dữ liệu chia sẽ hoàn toàn miễn phí