WINE FLYER BUNDLE

WINE FLYER BUNDLE

WINE FLYER BUNDLE
WINE FLYER BUNDLE

Size:

4×6,6×4 with 25. bleed, CMYK, 300 DPI

Model not included

Fonts Used:
Times New Roman
https://www.fonts.com/font/monotype/times-new-roman
Cinzel
https://www.fontsquirrel.com/fonts/cinzel
Jellyka Delicious Cake
http://www.dafont.com/jellyka-delicious-cake.font 
MV Sans
https://ufonts.com/download/mvsans-bold/184635.html 
Vladimir Script
https://docs.microsoft.com/en-us/typography/font-list/vladimir-script
Trajan Pro
https://www.myfonts.com/fonts/adobe/trajan/
Dopestyle
https://www.dafont.com/dopestyle.font
Signature VP
https://www.dafont.com/signaturevp.font
Jane Austen
https://www.dafont.com/jane-austen.font

Google Driver   |   Fshare ( Tốc độ cao )   |   MegaNZ

Password Unzip: khosinhvien.com

*** Mọi người chịu khó click link quảng cáo hoặc Donate để khosinhvien.com có kinh phí duy trì : Tại đây , rất cảm ơn các bạn.

Hướng dẫn getlink tại kho Sinh Viên  tại đây hoặc xem hình ảnh mịnh họa dưới

Nguồn Kho Sinh Viên - Tất cả dữ liệu chia sẽ hoàn toàn miễn phí