WINDOWS 10 RS5 V1809 BUILD 17763.1 AIO EN-US 32IN1 OCTOBER 2018

WINDOWS 10 RS5 V1809 BUILD 17763.1 AIO EN-US 32IN1 OCTOBER 2018

WINDOWS 10 RS5 V1809 BUILD 17763.1 AIO EN-US 32IN1 OCTOBER 2018
WINDOWS 10 RS5 V1809 BUILD 17763.1 AIO EN-US 32IN1 OCTOBER 2018

Info:

Version: 10.0.17763.1 & 10.0.17763.194
Architect: x86 - x64
Boot: MBR - EFI
Builds author: manhnd
Builds date: 13/01/2019
Language: English

Sources:

n_windows_10_business_edition_version_1809_updated_sept_2018_x64_dvd_d57f2c0d
en_windows_10_business_edition_version_1809_updated_sept_2018_x86_dvd_37ef4f24
en_windows_10_business_editions_version_1809_updated_dec_2018_x64_dvd_f03937a3
en_windows_10_business_editions_version_1809_updated_dec_2018_x86_dvd_0f9f5302
en_windows_10_consumer_editions_version_1809_updated_dec_2018_x64_dvd_d7d23ac9
en_windows_10_consumer_editions_version_1809_updated_dec_2018_x86_dvd_dea9975f
en_windows_10_enterprise_ltsc_2019_x86_dvd_97449f83
en_windows_10_enterprise_ltsc_2019_x64_dvd_74865958

Windows edition:

Windows 10 Home
Windows 10 Home N
Windows 10 Home Single Language
Windows 10 Education
Windows 10 Education N
Windows 10 Enterprise
Windows 10 Enterprise N
Windows 10 Enterprise LTSC (build 17763.1)
Windows 10 Enterprise N LTSC (build 17763.1)
Windows 10 Enterprise for Virtual Desktops (build 17763.1)
Windows 10 Pro
Windows 10 Pro N
Windows 10 Pro Education
Windows 10 Pro Education N
Windows 10 Pro for Workstations
Windows 10 Pro N for Workstations

Name: en_windows_10_version_1809_updated_sept_2018_x86_64.iso
Size: 6.54 GB (7,022,542,848 bytes)
SHA-1: b45204982ea9b2e5957e58e9ee1dfe7bec91c123
MD5: 140f36fc62aa8c565a7489c5888236f2
CRC32: edbca817

Name: en_windows_10_version_1809_updated_dec_2018_x86_64.iso
Size: 8.46 GB (9,087,385,600 bytes)
SHA-1: b713be8904bce101ec128e867530a407f19e4593
MD5: 2230de595d66b3e090638ae5e5082184
CRC32: a9ef9727

Fshare

Pass giải nén: khosinhvien.com

Hướng dẫn getlink tại kho Sinh Viên  tại đây hoặc xem hình ảnh mịnh họa dưới

Nguồn Kho Sinh Viên - Tất cả dữ liệu chia sẽ hoàn toàn miễn phí