WIDSMOB MONTAGE – TẠO ẢNH KIỂU MOSAIC DỄ DÀNG DÀNH CHO MAC OS

WIDSMOB MONTAGE – TẠO ẢNH KIỂU MOSAIC DỄ DÀNG DÀNH CHO MAC OS

WIDSMOB MONTAGE – TẠO ẢNH KIỂU MOSAIC DỄ DÀNG DÀNH CHO MAC OS
WIDSMOB MONTAGE – TẠO ẢNH KIỂU MOSAIC DỄ DÀNG DÀNH CHO MAC OS

Ảnh nghệ thuật Mosaic được tạo từ rất nhiều các ảnh nhỏ ghép lại với nhau để tạo thành một ảnh lớn tổng quát

Với WidsMob Montage, bạn có thể tạo ảnh theo kiểu Mosaic từ bất kỳ ảnh nào

WidsMob_Montage_1.12

WidsMob_Montage_1.13

WidsMob_Montage_1.14

WidsMob_Montage_1.15

Password Unzip: khosinhvien.com

*** Mọi người chịu khó click link quảng cáo hoặc Donate để khosinhvien.com có kinh phí duy trì : Tại đây , rất cảm ơn các bạn.

Hướng dẫn getlink tại kho Sinh Viên  tại đây hoặc xem hình ảnh mịnh họa dưới

Nguồn Kho Sinh Viên - Tất cả dữ liệu chia sẽ hoàn toàn miễn phí