Virus y hoc 2014 - DH Y Duoc TP HCM

Virus y hoc 2014 - DH Y Duoc TP HCM

Virus y hoc 2014 - DH Y Duoc TP HCM

Kể từ khi bước sang thế kỷ XXI nhiều bệnh nhiễm virus ở người trỗi dậy, nguy hiểm, có tiềm năng lây lan nhanh chóng trên quy mô toàn cầu và trở thành những vấn đề thời sự y học trên thế giới cũng như ở Việt Nam.

Nhằm nâng cao chất lượng giáo dục và để cập nhật những kiến thức mới về các virus gây bệnh ở người chúng tôi biên soạn lại cuốn sách “Virus học” của bộ môn Vi Sinh đã lưu hành từ năm 2008 thành cuốn sách “Virus y học” cho phù hợp với nội dung chuyên môn được trình bày.

Ngoài việc cập nhật kiến thức mới về, kể cả đưa kết quả nghiên cứu của các đề tài khoa học và một số bài giảng, chúng tôi đã trình bày thêm hai chuyên đề mới mang tính thực tiễn và tính thời sự đó là “Ứng dụng kỹ thuật sinh học phân tử trong chẩn đoán bệnh nhiễm vi sinh vật” và “virus Ebola”. Hình thức của cuốn sách được cải tiến qua cách trình bày và các ảnh màu minh hoạ

Google Driver   |  |   MegaNZ

Password Unzip: khosinhvien.com

Hướng dẫn getlink tại kho Sinh Viên  tại đây hoặc xem hình ảnh mịnh họa dưới

Nguồn Kho Sinh Viên - Tất cả dữ liệu chia sẽ hoàn toàn miễn phí