Vintage Retro Text Effect

Vintage Retro Text Effect

Vintage Retro Text Effect

Features 1. Easy to use 2. Work with any font 3. Full editable 4. High Quality 5. Smart Object Replacement 6. 10 Different Text Effect

File Included 10 PSD File & ReadMe!

Note: Link font in the ReadMe! file.

Google Driver   |  |   MegaNZ

Password Unzip: khosinhvien.com

Hướng dẫn getlink tại kho Sinh Viên  tại đây hoặc xem hình ảnh mịnh họa dưới

Nguồn Kho Sinh Viên - Tất cả dữ liệu chia sẽ hoàn toàn miễn phí