Vintage Painter Photoshop Action

Vintage Painter Photoshop Action

Vintage Painter Photoshop Action
Vintage Painter Photoshop Action

Your main file contains :

  • 1 Action .atn file
  • 1 Brushes .abr file
  • 1 Patterns .pat file
  • 1 Help .txt file

Google Driver   ||   MegaNZ

Password Unzip: khosinhvien.com

*** Mọi người chịu khó click link quảng cáo hoặc Donate để khosinhvien.com có kinh phí duy trì : Tại đây , rất cảm ơn các bạn.

Hướng dẫn getlink tại kho Sinh Viên :  tại đây hoặc xem hình ảnh mịnh họa dưới

Nguồn Kho Sinh Viên - Tất cả dữ liệu chia sẽ hoàn toàn miễn phí