VINTAGE LACE COLLECTION | ARTISTIC LIGHTROOM PRESETS

VINTAGE LACE COLLECTION | ARTISTIC LIGHTROOM PRESETS

VINTAGE LACE COLLECTION | ARTISTIC LIGHTROOM PRESETS
VINTAGE LACE COLLECTION | ARTISTIC LIGHTROOM PRESETS

Brand new set for 2017! This is set is a personal favorite, it is a completely artistic set that has gorgeous deep tones however the greens, you will still find soft and muted. If you are looking for a classic, charming feel than this is your set!

Vintage Lace  Collection:

-12 presets for Lightroom

Enjoy!!!

Be sure to check out my workflow editing video collection for step by step instructions on how to make the most out of your presets!

Google Driver   |   Mshare ( Tốc độ cao )

Pass giải nén: khosinhvien.com

*** Mọi người chịu khó click link quảng cáo hoặc Donate để khosinhvien.com có kinh phí duy trì : Tại đây , rất cảm ơn các bạn.

Hướng dẫn getlink tại kho Sinh Viên  tại đây hoặc xem hình ảnh mịnh họa dưới

Nguồn Kho Sinh Viên - Tất cả dữ liệu chia sẽ hoàn toàn miễn phí