VidSEO Premium – Video SEO player with Transcription

VidSEO Premium – Video SEO player with Transcription

VidSEO Premium – Video SEO player with Transcription

Vidseo plugin allows to embed your videos (Youtube, Vimeo, …) with transcription (hidden or visible) to boost your website’s SEO and get better Google Search rankings.

Google Driver   |  |   MegaNZ

Password Unzip: khosinhvien.com

Hướng dẫn getlink tại kho Sinh Viên  tại đây hoặc xem hình ảnh mịnh họa dưới

Nguồn Kho Sinh Viên - Tất cả dữ liệu chia sẽ hoàn toàn miễn phí