VIDEO PLUS – ỨNG DỤNG CHỈNH SỬA VIDEO ĐƠN GIẢN, GỌN NHẸ DÀNH CHO MAC

VIDEO PLUS – ỨNG DỤNG CHỈNH SỬA VIDEO ĐƠN GIẢN, GỌN NHẸ DÀNH CHO MAC

VIDEO PLUS – ỨNG DỤNG CHỈNH SỬA VIDEO ĐƠN GIẢN, GỌN NHẸ DÀNH CHO MAC
VIDEO PLUS – ỨNG DỤNG CHỈNH SỬA VIDEO ĐƠN GIẢN, GỌN NHẸ DÀNH CHO MAC

Từ macOS Catalina 10.15, ngoài tắt Gatekeeper theo hướng dẫn ở đây. Bạn cần tắt làm thêm bước tắt SIP theo hướng dẫn ở đây để có thể chạy được ứng dụng bên ngoài App Store (Ví dụ: Adobe Zii, Tuxera NTFS….)

Với Video Plus bạn có thể thêm watermark, crop, xoay và áp dụng hiệu ứng nghệ thuật cho video của bạn

Nếu bạn có video trên máy Mac cần được chỉnh sơ qua và gắn Watermark, thì bạn đang may mắn. Video Plus là một giải pháp xử lý tất cả-trong-một video mà bất kỳ người đam mê phim nào nên có trong bộ công cụ của họ. Nhưng đây là Video Plus đã cung cấp:

Adjust the following settings Video :
* Brightness (make your darker or lighter video)
* Exposure (change the exposure of your video)
Contrast * (change the contrast your video)
* saturation (increase or decrease the saturation level of the video)
* gamma (gamma change the video)
* Hue (change the tone of your video)
* RGB values (change independently of red, green and blue video channels)

Apply the following artistic effects to your video:
* Black and White (makes your video black and white )
* Sepia (makes video look old)
* Cartoon (makes your video look like a cartoon)
* oil painting (makes video look like an oil painting in motion)
* Vignette (makes your video dark edges)
* Pixellate (pixellates video)
* Halftone (makes your video as an image in periodic motion)

Apply the following blur effects to your video:
* Standard blur (an effect standard blur for video applies)
* blur circle (only applies to the lack of definition of a region central circular your video)
* Focus blur (a blur applied in the outer regions of your video with what the central focus)
* motion blur (a blurring effect that gives the video the impression of motion) applies
* zoom blur (a blurring effect that gives it applies its video zoom movement)

apply the following transformation on the video:
* 3-D transformation (including move, scale, rotate)
* swirl (a swirl effect is applied in the center of its video)
* Glass sphere (the video is projected on a glass sphere)

Apply a watermark text to your video for which you can customize the following:
* Text (this is the text watermark appears in the video )
* text color (change the color of your text)
* font type (choose from 20 types of fonts handpicked)
* font size (resize text font)
* Opacity (make your text more opaque or transparent)
* shadow (make the text more visible by adding a shadow effect)
* stroke (make the text more visible by adding a stroke effect)
* Position (you can choose from: Bottom left, bottom right, upper left, upper right and center)
* Offset X (for accurate horizontal positioning of your text)
* Scrolling Y (for exact vertical positioning of your text)

Apply a watermark logo to your video for which you can customize the following:
* image (you can select any JPG or PNG image on your Mac)
* scale (rescale the selected image according to your needs)
* Opacity (make your opaque or transparent logo)
* Position (you can choose from: Bottom left, bottom right, upper left, upper right and center)
* Offset X (for accurate horizontal positioning your logo)
* Scrolling Y (for exact vertical positioning of your logo)

Video formats supported: MOV, M4V, MP4, 3GP and 3G2

Video_Plus_v1.2

Password Unzip: khosinhvien.com

*** Mọi người chịu khó click link quảng cáo hoặc Donate để khosinhvien.com có kinh phí duy trì : Tại đây , rất cảm ơn các bạn.

Hướng dẫn getlink tại kho Sinh Viên  tại đây hoặc xem hình ảnh mịnh họa dưới

Nguồn Kho Sinh Viên - Tất cả dữ liệu chia sẽ hoàn toàn miễn phí