Verbs and Tenses

Verbs and Tenses

Verbs and Tenses

Cuốn sách "Verbs and Tenses" trình bày một cách chi tiết giúp người học nắm vựng các kiến thức về ngữ pháp, sự hòa hợp giữa các thì và động từ, cách thức sử dụng động từ trong những trường hợp cụ thể.

Verbs and Tenses

Google Driver  |  MegaNZ

Password Unzip: khosinhvien.com

Hướng dẫn getlink tại kho Sinh Viên :  tại đây hoặc xem hình ảnh mịnh họa dưới

Nguồn Kho Sinh Viên - Tất cả dữ liệu chia sẽ hoàn toàn miễn phí