Verbal advantage 10 easy steps to a powerfull vocaburary (ebook+audio)

Verbal advantage 10 easy steps to a powerfull vocaburary (ebook+audio)

Verbal advantage 10 easy steps to a powerfull vocaburary (ebook+audio)

Cuốn sách "Verbal advantage 10 easy steps to a powerfull vocaburary" (ebook+audio) của tác giả Charles Harrington Elster là một cuốn sách học từ vựng cực hay, với 10 mức độ từ Level 1 đến Level 10, mỗi level có khoảng 50 từ đề mục, trong mỗi phần đề mục lại được đề cập đến từ đồng nghĩa, từ trái nghĩa, từ phát sinh, tổng cộng lại có trên 3000 từ, kèm theo đó là các file audio mp3 theo từng level giọng bản xứ, giúp các bạn học phát âm một cách hiệu quả.

Verbal advantage 10 easy steps to a powerfull vocaburary (ebook+audio)

Google Driver  |  MegaNZ

Password Unzip: khosinhvien.com

Hướng dẫn getlink tại kho Sinh Viên  tại đây hoặc xem hình ảnh mịnh họa dưới

Nguồn Kho Sinh Viên - Tất cả dữ liệu chia sẽ hoàn toàn miễn phí