Veil Classic Desktop – Veil Presets

Veil Classic Desktop – Veil Presets

Veil Classic Desktop – Veil Presets
Veil Classic Desktop – Veil Presets

Simplify your edits. Beautify your feed.

The Veil Classic Preset offers consistent film inspired edits on your RAW images. Veil’s Preset emulates the rich tones, and dreamy dynamic range of film in just a few clicks! This preset also comes with the Tool Kit which includes 23 adjustments that quickly and easily allow you to fine tune your editing. Compatible with Adobe Lightroom Classic, CC, as well as Lightroom 4 or later versions and Adobe Camera Raw.

Includes:

Veil Classic Presets 01, 02 & 03 (for use on RAW files)

.XMP files for Adobe Camera Raw

The Tool Kit – With 23 editing adjustments

A PDF guide to install and use your Veil Preset

Google Driver   |   Fshare ( Tốc độ cao )   |   MegaNZ

Password Unzip: khosinhvien.com

*** Mọi người chịu khó click link quảng cáo hoặc Donate để khosinhvien.com có kinh phí duy trì : Tại đây , rất cảm ơn các bạn.

Hướng dẫn getlink tại kho Sinh Viên  tại đây hoặc xem hình ảnh mịnh họa dưới

Nguồn Kho Sinh Viên - Tất cả dữ liệu chia sẽ hoàn toàn miễn phí