Vector Splash - Photoshop Action

Vector Splash - Photoshop Action

Vector Splash - Photoshop Action
Vector Splash - Photoshop Action

Item contains

  • Action ATN file
  • Brush ABR file
  • Help file
  • Tested and working in CS4CS5CS6 and CC+ photoshop version.
  • Preview image not included.

Google Driver   |  |   MegaNZ

Password Unzip: khosinhvien.com

Hướng dẫn getlink tại kho Sinh Viên  tại đây hoặc xem hình ảnh mịnh họa dưới

Nguồn Kho Sinh Viên - Tất cả dữ liệu chia sẽ hoàn toàn miễn phí