Vector Art Photoshop Action

Vector Art Photoshop Action

Vector Art Photoshop Action
Vector Art Photoshop Action

1. English version of Photoshop:

(Go to Edit > Preferences > UI Language > English) *If you do not have the English version then close Photoshop and Go to C:\Program Files\Adobe\Adobe Photoshop “version”\Locales\”Open the language folder”\Support Files and rename the file “tw10428.dat” into “tw10428.bak” or “tw10428.dat” into “tw20428.dat” and Open Photoshop.

2. RGB Color and 8 Bits/Channel checked:

(Go to Image > Mode and check RGB Color and 8 Bits/Channel options).

3. “Copy” Added:

Go to Layers , Click on icon in upper right corner and go to Layers Panel Options and check “Add “copy” to Copied Layers and Groups”.

Google Driver   ||   MegaNZ

Password Unzip: khosinhvien.com

*** Mọi người chịu khó click link quảng cáo hoặc Donate để khosinhvien.com có kinh phí duy trì : Tại đây , rất cảm ơn các bạn.

Hướng dẫn getlink tại kho Sinh Viên  tại đây hoặc xem hình ảnh mịnh họa dưới

Nguồn Kho Sinh Viên - Tất cả dữ liệu chia sẽ hoàn toàn miễn phí