VAN - Impressionist Painting Action

VAN - Impressionist Painting Action

VAN - Impressionist Painting Action
VAN - Impressionist Painting Action

Create awesome impressionist paintings from your photos. VAN contains 10 actions, each producing 3 variations of impressionist effects

VAN requires Oil Paint filter. Make sure Oil Paint is not greyed out under the Filter > Stylize menu

Google Driver   ||   MegaNZ

Password Unzip: khosinhvien.com

*** Mọi người chịu khó click link quảng cáo hoặc Donate để khosinhvien.com có kinh phí duy trì : Tại đây , rất cảm ơn các bạn.

Hướng dẫn getlink tại kho Sinh Viên  tại đây hoặc xem hình ảnh mịnh họa dưới

Nguồn Kho Sinh Viên - Tất cả dữ liệu chia sẽ hoàn toàn miễn phí