USCHEMA - ULTIMATE RICH DATA SCHEMA FOR WORDPRESS

USCHEMA - ULTIMATE RICH DATA SCHEMA FOR WORDPRESS,uSchema v2.0.0 - Ultimate Rich Data Schema for WordPress,uSchema v2.1.2 - Ultimate Rich Data Schema for WordPress,uSchema v3.0 - Ultimate Rich Data Schema for WordPress

USCHEMA - ULTIMATE RICH DATA SCHEMA FOR WORDPRESS

uSchema is a simple yet powerful plugin to help WordPress users and developers to integrate advanced metadata and structured data to their website easily.

Google Driver   |  |   MegaNZ

uSchema v2.0.0 - Ultimate Rich Data Schema for WordPress

Google Driver   |  |   MegaNZ

uSchema v2.1.2 - Ultimate Rich Data Schema for WordPress

Google Driver   |  |   MegaNZ

uSchema v3.0 - Ultimate Rich Data Schema for WordPress

Google Driver   |  |   MegaNZ

Password Unzip: khosinhvien.com

Hướng dẫn getlink tại kho Sinh Viên  tại đây hoặc xem hình ảnh mịnh họa dưới

Nguồn Kho Sinh Viên - Tất cả dữ liệu chia sẽ hoàn toàn miễn phí