Uphead Font

Uphead Font

Uphead Font
Uphead Font

Uphead is a strong and retro sans serif. Inspired by the street signs of Eastern Europe, it’s robust and uncompromising style is felt through the controlled letterforms and modern touches. A balance of hard lines and smooth curves. The font can stand on its own, dynamic and authoritative.

Google Driver   |   Fshare ( Tốc độ cao )   |   MegaNZ

Password Unzip: khosinhvien.com

*** Mọi người chịu khó click link quảng cáo hoặc Donate để khosinhvien.com có kinh phí duy trì : Tại đây , rất cảm ơn các bạn.

Hướng dẫn getlink tại kho Sinh Viên  tại đây hoặc xem hình ảnh mịnh họa dưới

Nguồn Kho Sinh Viên - Tất cả dữ liệu chia sẽ hoàn toàn miễn phí