Tuyệt đỉnh 600 từ vựng toeic quan trọng nhất

Tuyệt đỉnh 600 từ vựng toeic quan trọng nhất

Tuyệt đỉnh 600 từ vựng toeic quan trọng nhất

Cuốn sách "Tuyệt đỉnh 600 từ vựng toeic quan trọng nhất" do Lê Hiến biên soạn sẽ giúp các bạn đang chuẩn bị tho Toeic có một tài liệu học từ vựng hiệu quả, đó là phương pháp học kết hợp cả hình ảnh minh họa (Fash Card) và các phiên âm theo "âm thanh tương tự".

Tuyệt đỉnh 600 từ vựng toeic quan trọng nhất

Google Driver  |  MegaNZ

Password Unzip: khosinhvien.com

Hướng dẫn getlink tại kho Sinh Viên  tại đây hoặc xem hình ảnh mịnh họa dưới

Nguồn Kho Sinh Viên - Tất cả dữ liệu chia sẽ hoàn toàn miễn phí