Tuyển tập tài liệu Tiếng Pháp luyện thi DELF - DALF

Tuyển tập tài liệu Tiếng Pháp luyện thi DELF - DALF

Tuyển tập tài liệu Tiếng Pháp luyện thi DELF - DALF
Tuyển tập tài liệu Tiếng Pháp luyện thi DELF - DALF

Kho Sinh Viên giới thiệu cuốn sách " Tuyển tập tài liệu Tiếng Pháp luyện thi DELF - DALF " " gồm các tài liệu và đề thi cho phép các em ôn tập, thử sức và luyện thi chứng chỉ Delf - Dalf tiếng pháp.

Préparation à l'examen DELF A1

Preparation à l'examen du DELF A2

Preparation à l'examen du DELF B1

Preparation à l'examen du DELF B2

ABC DELF A1 200 exercices - TOUT PUBLIC

ABC DELF B2 200 exercices - TOUT PUBLIC

ABC DELF B1 200 exercices - TOUT PUBLIC

ABC DELF A2 200 exercices - TOUT PUBLIC

 ABC DELF A1 Junior Scolaire 200 exercices

ABC Delf A2 Junior Scolaire 200 exercices avec corrigé.

ABC DELF B1 Junior Scolaire 200 exercices

ABC DELF B2 Junior Scolaire 200 exercices

Compréhension orale niveau 1 A1, A2

Compréhension orale niveu 2 B1

Compréhension orale niveau 3 B2

Compréhension orale niveau 4 B2/C1

Niveau 1 A1

Niveau 2 A2

Niveau 3 B1

Niveau 4 B2

Conjugaison progressive du français

Bescherelle- La conjugaison pour tous

Bescherellle exercices

 Dictionnaire Junior (sách hay)

Password Unzip: khosinhvien.com

*** Mọi người chịu khó click link quảng cáo hoặc Donate để khosinhvien.com có kinh phí duy trì Tại đây , rất cảm ơn các bạn.

Hướng dẫn getlink tại kho Sinh Viên  tại đây hoặc xem hình ảnh mịnh họa dưới

Nguồn Kho Sinh Viên - Tất cả dữ liệu chia sẽ hoàn toàn miễn phí