TUYỂN TẬP PHIM VỀ SIÊU ANH HÙNG ĐỘI AVENGERS MARVEL

TUYỂN TẬP PHIM VỀ SIÊU ANH HÙNG ĐỘI AVENGERS MARVEL

TUYỂN TẬP PHIM VỀ SIÊU ANH HÙNG ĐỘI AVENGERS MARVEL
TUYỂN TẬP PHIM VỀ SIÊU ANH HÙNG ĐỘI AVENGERS MARVEL

Kho Sinh Viên xin gửi đến các bạn bộ tuyển tập về các siêu anh hùng của đội Avengers, những nhân vật chủ chốt như: Iron Man, Captain, Hulk, Thor sẽ góp mặt trong tuyển tập này…Ngoài ra còn bonus thêm một nhân vật cũng rất được yêu thích nữa.

Sau đây là Danh sách các phim :

1. Người sắt-Iron man (2008)
2. The Incredible Hulk (2008)
3. Iron man 2 (2010)
4. Thor 2011
5. Captain America: The First Avenger (2011)
6. The Avengers (2012)
7. Iron Man 3 (2013)
8. Thor 2: The Dark World (2013)
9. Captain America 2 (2014)
10. Guardians of the Galaxy (2014)
11. Avengers: Age of Ultron (2015)
12. Ant-Man (2015)
13. Captain America 3: Civil War (2016)
14. Doctor Strange (2016)
15. Guardians of the Galaxy Vol. 2 (2017)
16. Spider-Man: Homecoming (2017)
17. Thor: Ragnarok (2017)
18. Black Panther (2018)

TUYỂN TẬP PHIM VỀ SIÊU ANH HÙNG ĐỘI AVENGERS MARVEL

Nguồn Kho Sinh Viên - Chúc các bạn tải thành công !