Từ Điển Nhật - Việt Và Việt - Nhật

Từ Điển Nhật - Việt Và Việt - Nhật

Từ Điển Nhật - Việt Và  Việt - Nhật
Từ Điển Nhật - Việt Và  Việt - Nhật

Kho Sinh Viên giới thiệu cuốn sách " Từ Điển Nhật - Việt Và  Việt - Nhật " " do Trần Việt Thanh biên soạn giới thiệu đến bạn học trên 90.000 từ vựng Nhật - Việt và Việt Nhật thông dụng trong mọi tình huống giao tiếp, sinh hoạt đời sống. Cuốn sách được bố trí một cách rõ ràng khoa học theo từng chủ điểm, giúp bạn học dễ theo dõi và dễ tra cứ.  Ngoài ra, cuốn từ điển còn có phiên âm cách đọc Hiragana.

Google Driver   ||   MegaNZ

Password Unzip: khosinhvien.com

*** Mọi người chịu khó click link quảng cáo hoặc Donate để khosinhvien.com có kinh phí duy trì : Tại đây , rất cảm ơn các bạn.

Hướng dẫn getlink tại kho Sinh Viên :  tại đây hoặc xem hình ảnh mịnh họa dưới

Nguồn Kho Sinh Viên - Tất cả dữ liệu chia sẽ hoàn toàn miễn phí