Trọn bộ sách Cambridge IELTS Trainer with Answers (ebook+audio)

Trọn bộ sách Cambridge IELTS Trainer with Answers (ebook+audio)

Trọn bộ sách Cambridge IELTS Trainer with Answers (ebook+audio)

Trọn bộ sách Cambridge IELTS Trainer with Answers (ebook+audio) cung cấp cho cac bạn đọc 6 bài thi IELTS để chuẩn bị cho kỳ thi IELTS. Cuốn sách được viết bởi Louise Hashemi và Barbara Thomas, và được coi là một trong những tài liệu luyện thi Cambridge chính thức cho IELTS.

Tổng quan về IELTS Trainer:

Trong cuốn sách này, có 6 bài kiểm tra IELTS với hướng dẫn chi tiết để hoàn thành các nhiệm vụ, cũng như các mẹo có giá trị để vượt qua bài kiểm tra thành công.

Tất cả sáu bài kiểm tra được chia thành hai phần:

  • Phần đầu tiên chứa hai bài kiểm tra với các hướng dẫn từng bước cho từng nhiệm vụ.
  • Phần thứ hai bao gồm bốn bài kiểm tra, nhưng không có bất kỳ lời nhắc nào.

Vào cuối hướng dẫn, bạn sẽ có thể tìm thấy câu trả lời cho tất cả các bài kiểm tra, cũng như các phiên bản mẫu của các tác vụ Viết. Ngoài ra, với mỗi mục trong phần Nghe, có các file audio đính kèm để các bạn luyện tập.

Trọn bộ sách Cambridge IELTS Trainer with Answers (ebook+audio)

Google Driver  |  MegaNZ

Password Unzip: khosinhvien.com

Hướng dẫn getlink tại kho Sinh Viên  tại đây hoặc xem hình ảnh mịnh họa dưới

Nguồn Kho Sinh Viên - Tất cả dữ liệu chia sẽ hoàn toàn miễn phí