Trọn bộ Real Life 5 Levels The Complete Series

Trọn bộ Real Life 5 Levels The Complete Series

Trọn bộ Real Life 5 Levels The Complete Series

Tải Trọn bộ Real Life 5 Levels The Complete Series là bộ sách tiếng Anh được thiết kế gần gũi với các hoạt động thường ngày trong cuộc sống, sách giúp việc học tiếng anh trở nên thú vị và có thể đạt được thông qua các nhiệm vụ thực tế và các chủ đề gợi mở. Real Life mang đến cho sinh viên tiếng Anh để nói về những vấn đề quan trọng đối với cuộc sống của họ.

Bộ sách Real Life gồm 5 mức độ với những phần 6 đây:

I. Real Life Advanced

01    Longman - Real Life Advanced ActiveTeach DVD-ROM

02    Longman - Real Life Advanced Skills MultiROM

03    Longman - Real Life Advanced Student's Book CD

04    Longman - Real Life Advanced Student's Book

05    Longman - Real Life Advanced Teacher's Handbook

06    Longman - Real Life Advanced Teacher's Resource Book

07    Longman - Real Life Advanced Test Book CD

08    Longman - Real Life Advanced Test Book

09    Longman - Real Life Advanced Video DVD

10    Longman - Real Life Advanced Workbook CD

11    Longman - Real Life Advanced Workbook

II. Real Life Elementary

12    Longman - Real Life Elementary ActiveTeach DVD-ROM.iso 

13    Longman - Real Life Elementary Interactive DVD Worksheet

14    Longman - Real Life Elementary MultiROM

15    Longman - Real Life Elementary Skills MultiROM

16    Longman - Real Life Elementary Student's Book CD1

17    Longman - Real Life Elementary Student's Book CD2

18    Longman - Real Life Elementary Student's Book CD3

19    Longman - Real Life Elementary Student's Book CD4

20    Longman - Real Life Elementary Student's Book

21    Longman - Real Life Elementary Teacher's Handbook

22    Longman - Real Life Elementary Teacher's Resource Book

23    Longman - Real Life Elementary Test Master CDROM

24    Longman - Real Life Elementary Video DVD

25    Longman - Real Life Elementary Workbook CD

26    Longman - Real Life Elementary Workbook

III.  Real Life Intermediate

27    Longman - Real Life Intermediate ActiveTeach DVD-ROM

28    Longman - Real Life Intermediate Interactive DVD Worksheet

29    Longman - Real Life Intermediate MultiROM

30    Longman - Real Life Intermediate Student's Book CD1

31    Longman - Real Life Intermediate Student's Book CD2

32    Longman - Real Life Intermediate Student's Book CD3

33    Longman - Real Life Intermediate Student's Book CD4

34    Longman - Real Life Intermediate Student's Book

35    Longman - Real Life Intermediate Teacher's Handbook

36    Longman - Real Life Intermediate Teacher's Resource Book

37    Longman - Real Life Intermediate Test Master CDROM

38    Longman - Real Life Intermediate Video DVD

39    Longman - Real Life Intermediate Workbook CD

40    Longman - Real Life Intermediate Workbook

IV.  Real Life Pre-Intermediate

41    Longman - Real Life Pre-Intermediate ActiveTeach DVD-ROM

42    Longman - Real Life Pre-Intermediate Interactive DVD Worksheet

43    Longman - Real Life Pre-Intermediate MultiROM

44    Longman - Real Life Pre-Intermediate Skills MultiROM

45    Longman - Real Life Pre-Intermediate Starting Pill

46    Longman - Real Life Pre-Intermediate Student's Book CD1

47    Longman - Real Life Pre-Intermediate Student's Book CD2

48    Longman - Real Life Pre-Intermediate Student's Book CD3

49    Longman - Real Life Pre-Intermediate Student's Book CD4

50    Longman - Real Life Pre-Intermediate Student's Book

51    Longman - Real Life Pre-Intermediate Teacher's Handbook

52    Longman - Real Life Pre-Intermediate Teacher's Resource Book

53    Longman - Real Life Pre-Intermediate Test Book CD

54    Longman - Real Life Pre-Intermediate Test Book

55    Longman - Real Life Pre-Intermediate Video DVD

56    Longman - Real Life Pre-Intermediate Workbook CD

57    Longman - Real Life Pre-Intermediate Workbook

V.  Upper-Intermediate

58    Longman - Real Life Upper-Intermediate ActiveTeach DVD-ROM

59    Longman - Real Life Upper-Intermediate Interactive DVD Worksheet

60    Longman - Real Life Upper-Intermediate MultiROM

61    Longman - Real Life Upper-Intermediate Student's Book CD1

62    Longman - Real Life Upper-Intermediate Student's Book CD2

63    Longman - Real Life Upper-Intermediate Student's Book CD3

64    Longman - Real Life Upper-Intermediate Student's Book CD4

65    Longman - Real Life Upper-Intermediate Student's Book

66    Longman - Real Life Upper-Intermediate Teacher's Handbook

67    Longman - Real Life Upper-Intermediate Teacher's Resource Book.

68    Longman - Real Life Upper-Intermediate Test Master CDROM

69    Longman - Real Life Upper-Intermediate Video DVD

70    Longman - Real Life Upper-Intermediate Workbook CD

71    Longman - Real Life Upper-Intermediate Workbook

Trọn bộ Real Life 5 Levels The Complete Series

Google Driver  |  MegaNZ

Password Unzip: khosinhvien.com

Hướng dẫn getlink tại kho Sinh Viên  tại đây hoặc xem hình ảnh mịnh họa dưới

Nguồn Kho Sinh Viên - Tất cả dữ liệu chia sẽ hoàn toàn miễn phí