TRIBE TYLER – MONO COLOR PRESETS

TRIBE TYLER – MONO COLOR PRESETS

TRIBE TYLER – MONO COLOR PRESETS
TRIBE TYLER – MONO COLOR PRESETS

PRESETS

Mono HC

Mono LC

Mono HC+

Mono LC+

Mono HC++

Mono LC++

LUTS

Mono HC LUT

Mono LC LUT

Mono HC+ LUT

Mono LC+ LUT

Create a stunning theme across all of your photos with this timeless Black & White look. This preset is available for Adobe® Lightroom, Adobe® Premiere Pro, and Final Cut Pro X.

This preset will help you keep a consistent look throughout your Instagram page, or your YouTube videos.

MONO HC

Google Driver   |   Fshare ( Tốc độ cao )   |   MegaNZ

Password Unzip: khosinhvien.com

*** Mọi người chịu khó click link quảng cáo hoặc Donate để khosinhvien.com có kinh phí duy trì : Tại đây , rất cảm ơn các bạn.

Hướng dẫn getlink tại kho Sinh Viên  tại đây hoặc xem hình ảnh mịnh họa dưới

Nguồn Kho Sinh Viên - Tất cả dữ liệu chia sẽ hoàn toàn miễn phí