Trí tuệ nhân tạo - Lập trình tiến hóa

Trí tuệ nhân tạo - Lập trình tiến hóa

Trí tuệ nhân tạo - Lập trình tiến hóa
Trí tuệ nhân tạo - Lập trình tiến hóa

Kho Sinh Viên giới thiệu cuốn sách " Trí tuệ nhân tạo - Lập trình tiến hóa "của tác giả Nguyễn Đình Thúc biên soạn nhằm cung cấp cho các bạn đọc các kỹ thuật - thuật giải di truyền. Lý thuyết, nguyên lý và cơ chế hoạt động của thuật giải di truyền được. trúc dữ liệu + Thuật giải di truyền = Chương trình tiến hoá. Thuật ngữ Chương trình tiến hoá trong công thức này là khái niệm dùng để chỉ các chương trình máy tính có sử dụng thuật toán...

Phần 1: Thuật giải di truyền

Chương 1: Thuật giải di truyền – Các khái niệm cơ bản

Chương 2: Thuật giải di truyền – Cơ chế thực hiện

Chương 3: Thuật giải di truyền – Nguyên lý hoạt động

Phần 2: Tối ưu số

Chương 4: Biểu diễn nhiễm sắc thể cho bài toán tối ưu số

Chương 5: Bàn thêm về phép đột biến không đồng bộ

Chương 6: Xử lý ràng buộc

Chương 7: Bài toán vận tải

Phần 3: Tối ưu tổ hợp

Chương 8: Bài toán người du lịch

Chương 9: Các bài toán tối ưu tổ hợp khác

Phụ lục 1: các chủ đề chọn lọc

Phụ lục 2: chiến lược tiến hoá và các phương pháp khác

Google Driver   ||   MegaNZ

Password Unzip: khosinhvien.com

*** Mọi người chịu khó click link quảng cáo hoặc Donate để khosinhvien.com có kinh phí duy trì : Tại đây , rất cảm ơn các bạn.

Hướng dẫn getlink tại kho Sinh Viên  tại đây hoặc xem hình ảnh mịnh họa dưới

Nguồn Kho Sinh Viên - Tất cả dữ liệu chia sẽ hoàn toàn miễn phí