Trendy Stamps for Procreate

Trendy Stamps for Procreate

Trendy Stamps for Procreate
Trendy Stamps for Procreate

Introducing the Trendy Stamps for Procreate. Big Pack of watercolor stamps, geometric and floral stamps and some extra dynamic brushes for more possibilities:)

IMPORTANT: You need iPad Pro, Apple Pencil (or compatible, pressure sensitive Stylus) & Procreate App in order to use this brushes. These brushes DO NOT work in Photoshop or other application.

Google Driver   | |   MegaNZ

Password Unzip: khosinhvien.com

*** Mọi người chịu khó click link quảng cáo hoặc Donate để khosinhvien.com có kinh phí duy trì : Tại đây , rất cảm ơn các bạn.

Hướng dẫn getlink tại kho Sinh Viên  tại đây hoặc xem hình ảnh mịnh họa dưới

Nguồn Kho Sinh Viên - Tất cả dữ liệu chia sẽ hoàn toàn miễn phí