Travel Lightroom Desktop & Mobile Presets

Travel Lightroom Desktop & Mobile Presets

Travel Lightroom Desktop & Mobile Presets
Travel Lightroom Desktop & Mobile Presets

Professional Lightroom Presets for photographers and graphic designers or individuals. MOBILE & DESKTOP Lightroom Preset 4 Mobile lightroom presets for your mobile APP// 4 Desktop lightroom presets for you PC This is a mobile preset compatible with Lightroom Mobile App on a smart phone, and on a pc. This presets gives your images amazing vibe to your portfolio.

Google Driver   ||   MegaNZ

Password Unzip: khosinhvien.com

*** Mọi người chịu khó click link quảng cáo hoặc Donate để khosinhvien.com có kinh phí duy trì : Tại đây , rất cảm ơn các bạn.

Hướng dẫn getlink tại kho Sinh Viên  tại đây hoặc xem hình ảnh mịnh họa dưới

Nguồn Kho Sinh Viên - Tất cả dữ liệu chia sẽ hoàn toàn miễn phí