Trắc Nghiệm Kiến Thức Tiếng Anh 9 - Võ Tâm Lạc Hương

Trắc Nghiệm Kiến Thức Tiếng Anh 9 - Võ Tâm Lạc Hương

Trắc Nghiệm Kiến Thức Tiếng Anh 9 - Võ Tâm Lạc Hương

Cuốn sách "Trắc Nghiệm Kiến Thức Tiếng Anh 9" của Võ Tâm Lạc Hương giúp các em học sinh ôn tập và hệ thống các kiến thức đã học, các thầy cô giáo có thêm tư liệu để soạn giảng và kiểm tra môn học. Sách đưcọ trình bày khá rõ ràng và bám sát 

đơn vị học, được thể hiện dưới các dạng bài kiểm tra trắc nghiệm khách quan. Gồm các phần sau

  • Cách đọc(pronuciation)
  • Từ vựng (vocabulary)
  • Ngữ pháp (Grammart)
  • Khả năng đọc hiểu (Comprehension)

Trắc Nghiệm Kiến Thức Tiếng Anh 9 - Võ Tâm Lạc Hương

Google Driver  |  MegaNZ

Password Unzip: khosinhvien.com

Hướng dẫn getlink tại kho Sinh Viên  tại đây hoặc xem hình ảnh mịnh họa dưới

Nguồn Kho Sinh Viên - Tất cả dữ liệu chia sẽ hoàn toàn miễn phí