Tổng hợp tài liệu luyện thi Ngữ Văn lớp 10,11,12 - Phạm Minh Nhật

Tổng hợp tài liệu luyện thi Ngữ Văn lớp 10,11,12 - Phạm Minh Nhật

Tổng hợp tài liệu luyện thi Ngữ Văn lớp 10,11,12 - Phạm Minh Nhật

Tổng hợp tài liệu luyện thi Ngữ Văn lớp 10,11,12 do Thầy Phạm Minh Nhật - Giáo viên chuyên luyện thi THPT Quốc Gia tổng hợp và biên soạn nhằm giúp cho các em học sinh có các tài liệu hay để tự ôn luyện.

⭐️1 bộ sơ đồ tư duy thầy phạm minh nhật biên soạn
https://goo.gl/YRt7NX
⭐️SÁCH TỔNG ÔN NGỮ VĂN 11 do thầy PHẠM MINH NHẬT BIÊN SOẠN
https://goo.gl/SGhebW
⭐️20 đề và đáp án chi tiết môn ngữ văn 12 thầy phạm minh nhật biên soạn
https://drive.google.com/…/0B8dVvetP_ZIwV3VWNDRGbUhheVU/view
⭐️14 mở bài và kết bài nâng cao thầy phạm minh nhật biên soạn
https://drive.google.com/…/0B8dVvetP_ZIwckdidFNjM3JlS0U/view
⭐️những bài văn đạt điểm 10 thầy phạm minh nhật sưu tầm
https://drive.google.com/…/0B3eIoz4sNyZeZnhKemtSRVg5XzQ/view
⭐️Chuyên đề thơ 12 thầy phạm minh nhật sưu tầm
https://drive.google.com/…/0B79O9WQgCq2OOWRLQ2FZZ2tmUEU/view

 

TẢI THÊM CÁC BỘ ĐỀ LUYỆN THI NGỮ VĂN
1. Bộ đề luyện thi THPTQG Ngữ văn 2017
https://drive.google.com/…/0B8YPHza0L-R_TFQxcnA2ZzVZSGc/view
2. Bộ đề tinh túy luyện thi THPTQG Ngữ văn
https://drive.google.com/…/0B4tFI0bZQrJpSWs1aTZOejJFU2M/view
4. Khám phá tư duy làm bài nhanh thần tốc Ngữ Văn thầy Phan Danh Hiếu
https://drive.google.com/…/0B8YPHza0L-R_ZlpRd3VGdDE1ZlU/view


TẢI TÀI LIỆU PHẦN NGHỊ LUẬN VĂN HỌC
1. Đề cương ôn tập Ngữ văn 10, kì 1
https://drive.google.com/…/0BwtFEPXEvuFjbXQyeDh5QUM5SWM/view
2. Đề cương phần Nghị luận văn học lớp 11 , kì 1.
https://drive.google.com/…/0BwtFEPXEvuFjSWdVN1g0VFVad1U/view
3. Tổng hợp các dạng đề Nghị luận văn học, hướng dẫn cách làm bài, dàn ý chi tiết cho từng kiểu bài Nghị luận văn học.
https://drive.google.com/…/0BwtFEPXEvuFjUjhxd1ZUN09SbEE/view
4. Một số bài văn mẫu về các tác phẩm lớp 12
https://drive.google.com/…/0BwtFEPXEvuFjRHk4NXRQVncwRnM/view
5. Tổng hợp các bài văn tham khảo
https://drive.google.com/open…
6. Đề cương phần Nghị luận văn học lớp 12 ( Full 228 trang )
https://drive.google.com/open…
7. Đề cương Nghị luận văn học lớp 12 (dành cho không chuyên)
https://drive.google.com/…/0BwtFEPXEvuFjNlctSkhFT0lES…/view…
8. 8 dạng đề thường gặpNLVH :
https://drive.google.com/open…
9. Đề cương phần Nghị luận văn học lớp 12
https://drive.google.com/…/fol…/0BwtFEPXEvuFjZ2lxVmc0Z3dJYWs


TẢI TÀI LIỆU ĐỌC HIỂU - NGHỊ LUẬN XÃ HỘI
1. Một số đề Nghị Luận xã hội hót nhất hiện nay
https://drive.google.com/…/0BwtFEPXEvuFjcFc4empLTW5hQ…/view…
2. Tổng hợp những dẫn chứng cho bài Nghị luận xã hội
https://drive.google.com/open…
3. Lí thuyết nghị luận xã hội và lí thuyết phần đọc hiểu
https://drive.google.com/…/0BwtFEPXEvuFjb3hwUTVrYjRyR1U/view
4. Tài liệu phần đọc hiểu và Nghị luận xã hội
https://drive.google.com/…/0BwtFEPXEvuFjcFBRS3VmMk10Wk…/view
5. 134 trang bài tập Nghị luận xã hội và đề đọc hiểu
https://drive.google.com/…/0BwtFEPXEvuFjVXlhOGN5U1ozN0…/view
6. Chuyên đề đọc hiểu ngữ văn dành cho lớp 10-11-12.
https://drive.google.com/…/0BwtFEPXEvuFjZnZTdS13bnBIa…/view…
7. 36 trang tài liệu phần đọc hiểu văn bản
https://drive.google.com/open…
8. 30 trang tài liệu phần đọc hiểu văn bản,tài liệu sưu tầm
https://drive.google.com/…/0BwtFEPXEvuFjMHcwaGw2d2Nud3M/view
9. 204 trang đề đọc hiểu môn ngữ văn, tài liệu sưu tầm
https://drive.google.com/…/0B3BjI_on1_SeR3FLb0NVc0JKWVE/view
10. 71 trang tài liệu lí thuyết Nghị luận xã hội và Đọc hiểu văn bản
https://drive.google.com/…/0BwtFEPXEvuFjOWJtQkNVN3o3R3…/view
11. 26 trang kĩ năng đọc hiểu văn bản.
https://drive.google.com/…/0BwP3vhzVzbc_WnY3VUpVYU5FV…/view…
12. 36 trang nâng cao kỹ năng đọc hiểu
https://drive.google.com/open…
13. Chuyên đề đọc hiểu thầy phan Danh Hiếu.
https://drive.google.com/…/0BwtFEPXEvuFjN3cwOWN6NEEzekE/view
14. Chinh phục đoạn văn Nghị luận xã hội 200 chữ.
phần 1 ( lí thuyết) : https://drive.google.com/open…
phần 2 ( lí thuyết ) : https://drive.google.com/…/0BwtFEPXEvuFjbWstR21vUVVhVVE/view