Tổng Hợp Ngữ Pháp Và Bài Tập Tiếng Anh Lớp 7 - The Windy

Tổng Hợp Ngữ Pháp Và Bài Tập Tiếng Anh Lớp 7 - The Windy

Tổng Hợp Ngữ Pháp Và Bài Tập Tiếng Anh Lớp 7 - The Windy

Cuốn sách Tổng Hợp Ngữ Pháp Và Bài Tập Tiếng Anh Lớp 7 do The Windy biên soạn nhằm cung cấp cho các em học sinh lớp 7 các chủ điểm ngữ pháp trọng tâm bám sát nội dung bài học của chương trình Bộ giáo Dục và Đào tạo, kèm theo đó là các bài tập kiểm tra, vận dụng giúp các em rèn luyện, nâng cao kỹ năng làm bài, nắm vựng cấu trúc ngữ pháp, mở rộng vốn từ vựng..., Ngoài ra sách còn có các dạng bài tập nâng cao dành cho các em học sinh khá giỏi

Tổng Hợp Ngữ Pháp Và Bài Tập Tiếng Anh Lớp 7 - The Windy

Google Driver  |  MegaNZ

Password Unzip: khosinhvien.com

Hướng dẫn getlink tại kho Sinh Viên  tại đây hoặc xem hình ảnh mịnh họa dưới

Nguồn Kho Sinh Viên - Tất cả dữ liệu chia sẽ hoàn toàn miễn phí