Tổng hợp Khóa học đồ họa Illustrator - Photoshop cc

Tổng hợp Khóa học đồ họa Illustrator - Photoshop cc

Tổng hợp Khóa học đồ họa Illustrator - Photoshop cc
Tổng hợp Khóa học đồ họa Illustrator - Photoshop cc

Khóa học thiết kế Đồ họa chuyên nghiệp nhằm giúp các học viên trở thành các chuyên viên thiết kế có khả năng sử dụng hiệu quả các phần mềm đồ họa như Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, cũng như kiến thức về mỹ thuật thiết kế.Tham gia khóa học đồ họa còn giúp học viên có kiến thức vững chắc về mỹ thuật đồ họa; lựa chọn màu sắc; kỹ thuật nhiếp ảnh; phát triển ý tưởng thiết kế; phân tích phương pháp trình bày ấn phẩm đồ họa có tính mỹ thuật cao. Bạn đang thắc mắc học thiết kế đồ họa ở đâu thì đây là câu trả lời cho bạn.

Mục tiêu khóa học:

Khóa học được xây dựng với mục tiêu trang bị cho Học viên:

  • Kiến thức về các phần mềm thiết kế đồ trong ngành thiết kế in ấn và quảng cáo.
  • Kiến thức về Kỹ năng thiết kế đồ họa và Thương hiệu.

 Đối tượng tham gia khóa học

  • Học viên đã tốt nghiệp PTTH
  • Nhân viên các công ty thiết kế quảng cáo, in ấn, tổ chức sự kiện…

Yêu cầu kiến thức:

  • Học viên đã có kiến thức cơ bản về sử dụng máy tính, soạn thảo văn bản, sử dụng mạng Internet.

Tổng hợp Khóa học đồ họa Illustrator - Photoshop cc

Nguồn Kho Sinh Viên - Chúc các bạn tải và cài đăt thành công !