Tổng hợp các tài liệu ôn thi KET - PET năm 2020-2021

Tuyển tập bộ sách "Tổng hợp các tài liệu ôn thi KET - PET năm 2020-2021" bao gồm (ebook+audio) cho kỳ thi KET (Key English Test) là chứng chỉ Tiếng Anh trình độ sơ cấp, và kỳ thi PET (Preliminary English Test) là chứng chỉ tiếng Anh trình độ trung cấp do hội đồng khảo thí Tiếng Anh đại học Cambridge (Cambridge ESOL), Vương quốc Anh cấp.Tổng hợp các tài liệu ôn thi KET - PET năm 2020-2021

Tổng hợp các tài liệu ôn thi KET - PET năm 2020-2021

Tuyển tập bộ sách "Tổng hợp các tài liệu ôn thi KET - PET năm 2020-2021" bao gồm (ebook+audio) cho kỳ thi KET (Key English Test) là chứng chỉ Tiếng Anh trình độ sơ cấp, và kỳ thi PET (Preliminary English Test) là chứng chỉ tiếng Anh trình độ trung cấp do hội đồng khảo thí Tiếng Anh đại học Cambridge (Cambridge ESOL), Vương quốc Anh cấp. KET ở cấp độ A2, PET ở cấp độ B1 của Khung trình độ chung Châu Âu (CEF). Đây là các chứng chỉ có giá trị quốc tế, được rất nhiều cơ quan, trường học trên khắp thế giới công nhận. Chứng chỉ KET tương đương 3.0 - 3.5 IELTS, PET tương đương 4.0 - 5.0 IELTS. Chứng chỉ KET/PET chỉ được cấp cho những thí sinh vượt qua được kỳ thi trên và có giá trị vĩnh viễn.

Tuyển tập bộ tài liệu này gồm:

KET:
1. A2 Key 1:(student book+ CD)
2. A2 Key for school:(student book+ CD)
3. A2 ket for school trainers:(student book+ CD)
4. Complete key for school :(student book+teacher book+ CD+ workbook+ CD wb)
5. Compact key for school:(student book+workbook + CD sb+ CD wb)
6. Simply Ket 8 test:(Sb+ Cd+ teacher book)
7. Succeed Ket 8 test: (SB+ CD+ teacher book)
8. Exam booster Ket:(Sách Hs+ CD- Đáp án ở cuối sách)
9. A2 Key practise test plus:(Sách Hs+ CD- key)
10. A2 key for school exam trainers:(Sách Hs+ CD- Đáp án ở cuối sách))
PET:
1. B1 Premilinary 1: ( student book+ CD)
2. B1 Pet for school trainers 1:( student book+ CD)
3. Compact key for school:( student book+ teacher book CD )
4. Simply Pet 8 test:( Sb+ Cd+ teacher book)
5. Succeed pet 8 test:( SB+ CD+ teacher book)
6. Complete PET:( student book+teacher book+ CD+ workbook+ CD wb)
7. Exam booster Pet:(Sách Hs+ CD- Đáp án ở cuối sách)
8. Pet exam trainer

Tổng hợp các tài liệu ôn thi KET - PET năm 2020-2021

Google Driver  |  MegaNZ

Password Unzip: khosinhvien.com

Hướng dẫn getlink tại kho Sinh Viên  tại đây hoặc xem hình ảnh mịnh họa dưới

Nguồn Kho Sinh Viên - Tất cả dữ liệu chia sẽ hoàn toàn miễn phí