Toán 12 - Chuyên đề mặt nón , mặt trụ,mặt cầu của Lư Sĩ Pháp

Toán 12 - Chuyên đề mặt nón , mặt trụ,mặt cầu của Lư Sĩ Pháp

Toán 12 - Chuyên đề mặt nón , mặt trụ,mặt cầu của  Lư Sĩ Pháp
Toán 12 - Chuyên đề mặt nón , mặt trụ,mặt cầu của  Lư Sĩ Pháp

Tài liệu gồm 55 trang tổng hợp lý thuyết, các dạng toán và chọn lọc bài toán trắc nghiệm, tự luận chuyên đề mặt nón – mặt trụ – mặt cầu thuộc chương trình Hình học 12 chương 2, tài liệu được biên soạn bởi thầy Lư Sĩ Pháp.

Giới thiệu sơ lược về tài liệu:
+ Phần lý thuyết được trình bày tinh giản, chỉ bao gồm các lý thuyết quan trọng mà học sinh cần nắm, cũng như các công thức tính cần học thuộc.
+ Phần phân dạng toán là đi sau khai thác các dạng toán điển hình thường xuyên bắt gặp khi học về mặt nón, mặt trụ và mặt cầu.
+ Phần tự luận, ở phần này tác giả trình bày đầy đủ lí thuyết và bài tập có hướng dẫn giải ở từng bài học, với mong muốn mong các em nắm được phương pháp giải bài tập trước khi chuyển sang giải toán trắc nghiệm.
+ Phần trắc nghiệm có đáp án, ở phần này tác giả trình bày tóm tắt các lý thuyết cần nắm, kĩ năng làm bài trắc nghiệm, hướng dẫn sử dụng máy tính cầm tay cần thiết trong quá trình làm bài trắc nghiệm.

Chuyên đề mặt nón – mặt trụ – mặt cầu – Lư Sĩ Pháp.

Kho Sinh Viên - Chúc các bạn tải thành công !