Tiếng anh 1 - sách giáo viên

Tiếng anh 1 - sách giáo viên

Tiếng anh 1 - sách giáo viên

Cuốn sách Tiếng anh 1 - sách giáo viên được biên soạn trên cơ sở, cuốn sách giúp giáo viên nắm vững mục tiêu, nội dung, phương pháp và kĩ thuật giảng dạy tiếng anh ở lớp 1. Cuốn sách được thiết kế theo 20 đơn vị học bài trong sách học sinh.

Tiếng anh 1 - sách giáo viên

Google Driver  |  MegaNZ

Password Unzip: khosinhvien.com

Hướng dẫn getlink tại kho Sinh Viên  tại đây hoặc xem hình ảnh mịnh họa dưới

Nguồn Kho Sinh Viên - Tất cả dữ liệu chia sẽ hoàn toàn miễn phí