Thuốc vận Mạch và Cường Tim

Thuốc vận Mạch và Cường Tim

Thuốc vận Mạch và Cường Tim

Trạng thái shock được đặc trưng bởi sự giảm tưới máu các cơ quan, giảm oxy tế bào và rối loạn chuyển hóa dẫn đến tổn thương tế bào. Tổn thương các cơ quan chủ yếu phụ thuộc vào khoảng thời gian giảm tưới máu, tốc độ nguyên nhân có thể được điều trị và trạng thái shock có thể được đảo ngược. Khi bệnh nhân có huyết động không ổn định, thì việc sử dụng các liệu pháp hoạt mạch để cứu sống bệnh nhân là quan trọng, nhằm khôi phục tưới máu mô thích hợp bằng cách tăng lưu lượng máu và do đó làm tăng cung cấp oxy. Trước khi hoặc trong khi bắt đầu sử dụng các thuốc vận mạch hoặc cường tim, thì cần thiết phải cố gắng xác định được nguyên nhân tiềm tàng của shock và hướng dẫn điều trị dựa vào chẩn đoán thích hợp đó. Xem chương 61, Phân loại shock, để hiểu thêm. Như ta biết rằng, huyết áp động mạch trung bình (MAP) được tạo ra từ sức cản mạch máu hệ thống (SVR) và cung lượng tim (CO). SVR bị tác động bởi độ nhớt của máu, chiều dài mạch máu và khẩu kích mạch máu. Quyết định chủ yếu đến SVR là các tiểu động mạch, điều hòa sự cấp máu bằng cách co hoặc giãn. CO được tao ra bởi thể tích một nhát bóp (SV) và tần số tim (HR). SV phụ thuộc vào tiền gánh (thể tích cuối tâm trương), hậu gánh, và sức co bóp cơ tim.
Các liệu pháp vận mạch được sử dụng nhằm cố gắng điều hòa những thống số quan trọng trên và mối quan hệ giữa chúng có thể được tính bằng công thức 1. Như đã chứng minh ở đây, khi tăng SVR, SV hoặc HR sẽ dẫn đến tăng MAP.
Công thức 1: MAP = SVR × SV × HR
Các thuốc hoạt mạch được phân loại theo hoạt động của chúng và thường được chia thành 2 loại: vận mạch và cường tim. Thuật ngữ “vận mạch – vasopressors” có nghĩa là nhóm thuốc gây ra co mạch. Thông thường, khi có tăng co mạch thì dẫn đến tăng sức cản mạch máu hệ thống (SVR), từ đó mà dẫn đến tăng huyết áp. Thuật ngữ “cường tim – inotropes” có nghĩa là nhóm thuốc này làm tăng sức co bóp cơ tim. Tăng sức co bóp cơ tim sẽ làm tăng thể tích một nhát bóp (SV). Bằng cách tăng SV, thì sẽ làm tăng cung lượng tim (CO) và do đó làm tăng huyết áp. Như vậy, mục tiêu làm tăng phân phối oxy đối với tình trạng giảm tưới máu tổ chức có thể được thực hiện bằng cách, hoặc làm tăng SVR, hoặc làm tăng CO. Các thuốc hoạt mạch cũng có thể làm tăng tần số tim (H R) bằng cách làm tăng dẫn truyền xoang nhĩ, do đó làm cho chúng có đặc tính “tăng nhịp tim – chronotropic”. Hiệu quả “tăng dẫn truyền-dromotropic” được cho là do tăng dẫn truyền qua nút nhĩ thất.

Google Driver   |  |   MegaNZ

Password Unzip: khosinhvien.com

Hướng dẫn getlink tại kho Sinh Viên :  tại đây hoặc xem hình ảnh mịnh họa dưới

Nguồn Kho Sinh Viên - Tất cả dữ liệu chia sẽ hoàn toàn miễn phí