The Voyager Collection Presets

The Voyager Collection Presets

The Voyager Collection Presets
The Voyager Collection Presets

Inspired by Cinema, our Voyager Collection has been designed to highlight skin tones and blues so that your images stand out perfectly. Voyager bring rich tones and great clarity to all your images making each one look like a cinematic still.

Google Driver   ||   MegaNZ

Password Unzip: khosinhvien.com

*** Mọi người chịu khó click link quảng cáo hoặc Donate để khosinhvien.com có kinh phí duy trì : Tại đây , rất cảm ơn các bạn.

Hướng dẫn getlink tại kho Sinh Viên  tại đây hoặc xem hình ảnh mịnh họa dưới

Nguồn Kho Sinh Viên - Tất cả dữ liệu chia sẽ hoàn toàn miễn phí