The #1 Trendy Insta-Flat Preset

The #1 Trendy Insta-Flat Preset

The #1 Trendy Insta-Flat Preset
The #1 Trendy Insta-Flat Preset

The #1 Trendy effect seen all over Instagram for years reimagined. Perfect for any portrait in any exposure. Can create a dark mood with soft skin or harsh detail with flat colors. A very versatile preset for Lightroom users who want to edit fast.

Google Driver   ||   MegaNZ

Password Unzip: khosinhvien.com

*** Mọi người chịu khó click link quảng cáo hoặc Donate để khosinhvien.com có kinh phí duy trì : Tại đây , rất cảm ơn các bạn.

Hướng dẫn getlink tại kho Sinh Viên  tại đây hoặc xem hình ảnh mịnh họa dưới

Nguồn Kho Sinh Viên - Tất cả dữ liệu chia sẽ hoàn toàn miễn phí