TG Axima Font Family

TG Axima Font Family

TG Axima Font Family
TG Axima Font Family

TG Axima is a neo-humanist sans, with 6 weights & 2 widths with a total of 12 font. Inspired from humanist fonts like Frutiger and gill sans with touched post-modern. TG Axima is a perfect match for editorial design even for experimental design. Looks great at the small details or the bigger size.

Google Driver   ||   MegaNZ

Password Unzip: khosinhvien.com

*** Mọi người chịu khó click link quảng cáo hoặc Donate để khosinhvien.com có kinh phí duy trì : Tại đây , rất cảm ơn các bạn.

Hướng dẫn getlink tại kho Sinh Viên  tại đây hoặc xem hình ảnh mịnh họa dưới

Nguồn Kho Sinh Viên - Tất cả dữ liệu chia sẽ hoàn toàn miễn phí