Tag: có quy trình chăm sóc rõ ràng hiệu quả

Technology
Những lỗ hổng trong quản trị khách hàng mà 99% DN Việt đang gặp phải không có CRM

Những lỗ hổng trong quản trị khách hàng mà 99% DN Việt...

Theo thống kê từ Trường Kinh doanh Harvard, khi tỷ lệ khách hàng quay lại tăng 5%...

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue to use this site we will assume that you are happy with it.

Khi truy cập vào Website khosinhvien.com lỗi thì vui lòng xóa cache trình duyệt chọn [ Xóa tất cả ], hệ thông khosinhvien.com lưu cookie.

HÃY MUA SÁCH GỐC ĐỂ ỦNG HỘ TÁC GIẢ, DỊCH GIẢ, CÔNG TY PHÁT HÀNH VÀ NXB

Ủng hộ team Kho Sinh Viên : Tại đây