Sweet Cookies

Sweet Cookies

Sweet Cookies

Sweet Cookies 2872434

Watercolor sweet cookies set that includes elements, compositions, seamless patterns. Included: 40 PNG files with 20 isolated elements and 20 compositions (on transparent background). 600 DPI 3 PNG Seamless Patterns on transparent background (4000x4000px) 300 DPI

Google Driver   |  |   MegaNZ

Password Unzip: khosinhvien.com

Hướng dẫn getlink tại kho Sinh Viên  tại đây hoặc xem hình ảnh mịnh họa dưới

Nguồn Kho Sinh Viên - Tất cả dữ liệu chia sẽ hoàn toàn miễn phí