SỬ DỤNG PHƯƠNG PHÁP SƯ PHẠM TƯƠNG TÁC TRONG DẠY HỌC TIẾNG VIỆT Ở TIỂU HỌC ​

SỬ DỤNG PHƯƠNG PHÁP SƯ PHẠM TƯƠNG TÁC TRONG DẠY HỌC TIẾNG VIỆT Ở TIỂU HỌC ​

SỬ DỤNG PHƯƠNG PHÁP SƯ PHẠM TƯƠNG TÁC TRONG DẠY HỌC TIẾNG VIỆT Ở TIỂU HỌC ​
SỬ DỤNG PHƯƠNG PHÁP SƯ PHẠM TƯƠNG TÁC TRONG DẠY HỌC TIẾNG VIỆT Ở TIỂU HỌC ​

Chương I: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN 7

1 Khái quát về sư phạm tương tác 7

1.1 Các tác nhân 7

1.1.1 Người học 7

1.1.2 Người dạy 8

1.1.3 Môi trường 9

1.2 Các thao tác 10

1.2.1 Phương pháp học 10

1.2.2 Phương pháp sư phạm 11

1.2.3 Ảnh hưởng của môi trường 12

1.3 Các nguyên lý 13

1.3.1 Người học - Người thợ 13

1.3.2 Người dạy - Người hướng dẫn 13

1.3.3 Môi trường - Tác nhân ảnh hưởng 14

1.4 Vận dụng phương pháp sư phạm tương tác trong quá trình dạy học Tiếng Việt ở tiểu học 14

14.1 Trong quá trình dạy học 14

14.2 Trong môn Tiếng Việt 17

2 Đặc điểm tâm lý của học sinh tiểu học 17

2.1 Đặc điểm nhận thức 18

2.1.1 Tri giác 18

2.1.2 Chú ý 18

2.1.3 Trí nhớ 19

2.1.4 Tư duy 19

2.2 Đặc điểm nhân cách 20

2.2.1 Tình cảm 20

2.2.2 Tính cách 20

2.2.3 Hứng thú 21

2.2.4 Tự đánh giá và đánh giá 21

2.3 Hoạt động ngôn ngữ 21

3 Thực trạng sử dụng phương pháp sư phạm tương tác trong dạy học Tiếng Việt ở tiểu học 22

3.1 Chương trình sách giao khoa và các tài tài liệu dạy học Tiếng Việt ở tiểu học 22

3.2 Về phía giáo viên 24

3.3 Về phía học sinh 25

4 Nguyên nhân của thực trạng 26

Chương II: SỬ DỤNG PHƯƠNG PHÁP SƯ PHẠM TƯƠNG TÁC TRONG DẠY HỌC TIẾNG VIỆT Ở TIỂU HỌC 27

1 Phương pháp dạy học 27

1.1 Phương pháp dạy học thảo luận nhóm 27

1.2 Phương pháp trò chơi 32

2 Hình thức dạy học 39

2.1 Học cá nhân trên lớp 39

2.2 Dạy học theo nhóm 43

Chương III: THỰC NGHIỆM SƯ PHẠM 49

1 Mục đích thực nghiệm 49

2 Đối tượng thực nghiệm, địa bàn thực nghiệm 49

3 Nôi dung thực nghiệm 49

4 Tiêu chí đánh giá kết quả thực nghiệm 54

5 Kết quả thực nghiệm sư phạm 54

PHẦN KẾT LUẬN 62

PHẦN PHỤ LỤC 64

TÀI LIỆU THAM KHẢO 68

 

 

 

TÀI LIỆU THAM KHẢO

 

1- Chu Thuỷ An - Bùi Thu Thuỷ : Lý luận DHTV và VH ở tiểu học.

2- Nguyễn Thanh Bình : Tổ chức hoạt động giáo dục theo phương pháp hợp tác - Tạp chí nghiên cứu giáo dục - số 3 năm 1998.

2 Jean -Mare De nom mé và Madeleine Ray : Tiến tới 1 phương pháp Sư phạm tương tác - NXB Thanh Niên - 2000.

3- Ngô Thu Dung : Một số vấn đề lý luận về kỹ năng học theo nhóm của học sinh - Tạp chí Giáo dục số 46 năm 2000.

4 - Nguyễn Danh Hạc, Nguyễn Kế Hào, Lê Ngọc Lan: Tâm lý học - NXB Giáo dục - 1998.

5- Nguyễn Thị Hạnh : Dạy học ở tiểu học. NXB ĐHQG, HN - 2000

6- Vũ Lệ Hoa: Sử dụng Phương pháp sư phạm tương tác một biện pháp nâng cao tính tích cực học tập của học sinh - Tạp chí Giáo dục số 24 năm 1998.

7- Phạm Minh Hùng, Thái Văn Thành : GDHTH - ĐHV.- 2000.

8 - Nguyễn Sinh Huy - Nguyễn Hữu Dũng : GDH - NXB Giáo dục .- 1998.

9- Lê Phương Nga, Nguyễn Tú: PPDHTV ở tiểu học tập 1, 2 - NXB Giáo dục - 1999.

10- Nguyễn Tú: Dạy và học môn Tiếng Việt ở tiểu học theo chương trình mới. NXB Giáo dục.- 2000.

11- Nhiều tác giả : Sách giáo khoa TV ở tiểu học chương triình 2000 và CCGD.

12- Nhiều tác giả : Các phương pháp dạy học các phân môn Tiếng Việt ở tiểu học : Tập đọc, Từ ngữ, Ngữ pháp, Tập viết, Chính tả, Kể chuyện, Tập làm văn.

13- Nhiều tác giả: Hỏi đáp về dạy học Tiếng Việt 2 và dạy học từ ngữ trong sách giáo khoa Tiếng Việt - Tạp chí Thế giới trong ta số 19

Mshare ( Tốc độ cao )

Pass giải nén: khosinhvien.com

Hướng dẫn getlink tại kho Sinh Viên  tại đây hoặc xem hình ảnh mịnh họa dưới

Nguồn Kho Sinh Viên - Tất cả dữ liệu chia sẽ hoàn toàn miễn phí