Square Ti-fold Brochure

Square Ti-fold Brochure

Square Ti-fold Brochure
Square Ti-fold Brochure

Features :

  • Easy to customize.
  • Brochure 8.5×25 in with bleed.
  • CMYK color mode.
  • Print redady
  • InDesign CC, CS4, IDML & PDF
  • Text editable.
  • Help file Given.
  • Note : photos are not included

Google Driver   ||   MegaNZ

Password Unzip: khosinhvien.com

*** Mọi người chịu khó click link quảng cáo hoặc Donate để khosinhvien.com có kinh phí duy trì : Tại đây , rất cảm ơn các bạn.

Hướng dẫn getlink tại kho Sinh Viên  tại đây hoặc xem hình ảnh mịnh họa dưới

Nguồn Kho Sinh Viên - Tất cả dữ liệu chia sẽ hoàn toàn miễn phí